Special Water Management

De Special Water Management is een tijdschrift voor waterbeheer en watervoorziening. In dit magazine presenteren en profileren gespecialiseerde ondernemingen en instituten hun kennis, expertises en noviteiten.

De Special Watermanagement heeft tot doel direct betrokken functionarissen te ondersteunen bij de besluitvorming over waterbeheer op het gebied van drink-, afval en proceswater.

Dit luxe uitgevoerde A4 fullcolor magazine wordt op naam toegezonden aan:

 • Ingenieurs- en adviesbureaus
 • Stafleden van alle waterleidingbedrijven en afvalwater- en zuiveringsinstallaties
 • Directie en management van bedrijven en industrieën werkzaam op het gebied van afvalwaterzuivering
 • Beleids- en staffunctionarissen van hoogheemraadschappen
 • Waterschappen
 • Zuiveringsschappen
 • Gemeentelijke technische diensten
 • Riool- en zuiveringsinstallaties
 • Klaarmeesters
 • Ambtenaren van rijks- en provinciale waterstaatsdiensten
 • Waterlaboratoria
 • Colleges
 • Commissies en werkgroepen van deskundigen
 • Hogescholen en universiteiten
Special Water Management

Meer weten?

Wenst u meer informatie over één van onze producten of wilt u van gedachten wisselen over hoe wij ook uw bedrijf van dienst kunnen zijn, dan horen wij graag van u!

Contact